วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณ ต้นแบบของวัดพระแก้วในปัจจุบัน ในอดีตถูกพม่าเผาเอาทองไปตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 พระอารามหลวงเหล่านี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ บ้านเมืองในอดีตได้เป็นอย่างดี พระอารามหลวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ตลอดสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธาวาส ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ส่วนใหญ่ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆ ของบ้านเมือง และเก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ เปรียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีย์ 3 องค์ ให้ได้จินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ และความงดงามของกรุงศรีอยุธยาในสมัยที่ยังเป็นราชธานีคะ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ 06
วัดพระศรีสรรเพชญ์ 02
วัดพระศรีสรรเพชญ์ 03
วัดพระศรีสรรเพชญ์ 04
วัดพระศรีสรรเพชญ์ 05
วัดพระศรีสรรเพชญ์ 07

เขียนโดย : welove แว่นเล็ก

ที่อยู่:อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์:(035) 242501, (035) 242448
ประเภทที่เที่ยว:วัด
ประเภทกิจกรรม:ชื่นชมวัดต้นแบบของวัดพระแก้ว
เดือนที่แนะนำ:ตลอดทั้งปี
วันทำการ:ทุกวัน
เวลาทำการ:08.30 – 16.30
ที่จอดรถ:มี
การเดินทาง:จากรุงเทพใช้ถนนสายเอเชีย เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าอยุธยาตรงเข้ามาผ่านสะพาน
  .google-maps {
    position: relative;
    padding-bottom: 75%; // This is the aspect ratio
    height: 0;
    overflow: hidden;
  }
  .google-maps iframe {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100% !important;
    height: 100% !important;
  }

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here