ถ้าพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลายท่านคงอดนึกถึงวัดวาอาราม ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันก็ยังมีร่องรอยหลักฐานเหลืออยู่ไม่มากนัก จึงไม่แปลกเลยที่นักเดินทางต่างก็อยากไปเยี่ยมชม แว่นเล็กจะพาเพื่อนๆ ไป “วัดมงคลบพิตร”

พระวิหารพระมงคลบพิตร ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ได้รับการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้ง คงความงดงามจวบจนปัจจุบันนี้คะ

เขียนโดย : Welove แว่นเล็ก

ที่อยู่:อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ประเภทที่เที่ยว:วัด
ประเภทกิจกรรม:ชื่นชมความงดงามของวิหารพระมงคลบพิตร
เดือนที่แนะนำ:ตลอดทั้งปี
วันทำการ:ทุกวัน
เวลาทำการ: 08.00 – 17.00
ที่จอดรถ:มี
การเดินทาง:วัดมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ใช้เส้นทางเดียวกับทาง
ไปคุ้มขุนแผน วิหารพระมงคลบพิตรจะอยู่ถัดไปค่ะ