ทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยว ไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะรู้สึกได้ถึงความมีเสน่ห์ และมนต์ขลังของความเป็นกรุงเก่าแทบทุกครั้ง การเดินทางวันนี้ แว่นเล็กแบกเป้สะพายกล้อง ออกเดินทางไป “วัดมหาธาตุ” พระนครศรีอยุธยา กันค่ะ

วัดมหาธาตุ สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางค์ขอมปนอยู่ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น เป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางค์ ที่มีขนาดใหญ่มากและ ก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พระปรางค์ขนาดใหญ่, เจดีย์แปดเหลี่ยม, วิหารที่ฐานชุกชี, วิหารเล็ก, พระปรางค์ขนาดกลาง และตำหนักพระสังฆราช ด้วยคะ

เขียนโดย : Welove แว่นเล็ก

ที่อยู่:ถนน นเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์
ประเภทที่เที่ยว:วัด
ประเภทกิจกรรม:ชื่นชมพระปรางค์ขนาดใหญ่ และ เจดีย์แปดเหลี่ยม
เดือนที่แนะนำ:ตลอดทั้งปี
วันทำการ:ทุกวัน
เวลาทำการ:08.30 – 16.30
ราคา:ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
ที่จอดรถ:ไม่มี
การเดินทางจากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วข้ามสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟ แดงที่ 2 เลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนัก ผ่านบึงพระราม
จะเห็นวัดมหาธาตุอยู่ทางซ้ายมือค่ะ
  .google-maps {
    position: relative;
    padding-bottom: 75%; // This is the aspect ratio
    height: 0;
    overflow: hidden;
  }
  .google-maps iframe {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100% !important;
    height: 100% !important;
  }