หน้าแรก We นิวส์ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง...

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ

เปิดประตูสู่แดนอีสาน เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น ชมความงามของธรรมชาติ ใน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” และสนุกสนานกับ “ยักษ์จมูกแดง” ผู้สร้างตำนานแม่น้ำโขง

นครราชสีมา – จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสาน เปิดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ประจำปี “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560” ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของธรรมชาติและหลากเรื่องราวแห่งความเป็นถิ่นอีสาน ภายใต้แนวคิด “เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” ความมหัศจรรย์ของ “น้ำ” ทรัพยากรแห่งชีวิต ที่สร้างความผูกพันและวิถีชีวิตของชาวอีสานท้องถิ่นในทุกมิติ ตั้งแต่การดำรงชีพไปจนถึงความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมพร้อม 5 จุดท่องเที่ยวยอดนิยมที่รอต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทุกท่าน ระหว่างวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคมนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

นางชุติมา ดำสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร จิม ทอมป์สัน กล่าวว่า “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ จิม ทอมป์สัน โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัสความงามของธรรมชาติควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสานพื้นถิ่น ทั้งความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี สถาปัตยกรรมอีสาน ฯลฯ บนเนื้อที่อันอุดมสมบูรณ์กว่า 600 ไร่ บริเวณภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย พร้อมทั้งสามารถเรียนรู้มรดกทางสังคมอันทรงคุณค่าอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็น อีกหนึ่งวิธีการสืบสานภูมิปัญญาและสานต่อองค์ความรู้ “ถิ่นอีสาน” อย่างยั่งยืน ในปีนี้ได้นำเสนอเรื่องราว ความมหัศจรรย์ของ “น้ำ” ทรัพยากรแห่งชีวิตที่ผูกพันกับชาวอีสานท้องถิ่นในทุกมิติ พร้อมเรียนรู้ตำนานการเกิด แม่น้ำโขง ภายใต้ชื่องาน “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” โดยเปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 เท่านั้น”

อาจารย์ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม กล่าวว่า “คำว่า “เต๋อเติน เวินวัง” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง พลังเสียงของน้ำที่ดังสะเทือนกึกก้อง ได้กลายมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ ความพิเศษให้กับจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ในปีนี้ เราได้นำความหมายและเรื่องราวอันสุดวิเศษของ “น้ำ” ทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ ซึ่งผูกพันแนบแน่นกับสังคมจนเป็นบ่อเกิดแห่งวิถีชีวิตชาวอีสานในทุกมิติตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ตั้งแต่การดำรงชีวิต การเลี้ยงชีพ การตั้งถิ่นที่อยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและตำนานพื้นบ้านที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานอย่างเรื่องเล่าแต่เก่าก่อนเกี่ยวกับการกำเนิดแม่น้ำโขงกับตำนานยักษ์สะลึคึและนายพรานจึ่งขึ่งดังแดงจากตำนานแก่งคุดคู้ รวมถึงการสอดแทรกบริบทความสำคัญของน้ำเข้ากับองค์ความรู้เชิงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดในทุกจุดท่องเที่ยวอีกด้วย

อาจารย์พหลไชย เปรมใจ สถาปนิกที่ปรึกษา จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เผยว่า “ในปีนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส ความงดงามของธรรมชาติ การประดับตกแต่งภายในฟาร์ม และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จะสอดแทรกความหมายและพลังอันน่าอัศจรรย์ของ “น้ำ” ผ่านการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมใน 5 จุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและมีความวิจิตรงดงาม ประกอบด้วย

จุดที่ 1 ทุ่งคอสมอสและแปลงผักปลอดสาร ไฮไลท์สำคัญที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชื่นชมและถ่ายภาพทุ่งคอสมอสสีชมพูบานสะพรั่ง บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ และตื่นตาตื่นใจไปกับซุ้มทางเข้าไม้ไผ่ ทอดยาว นำทางเข้าสู่ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำโขง ก่อนแวะเก็บลูกหม่อน หรือ ‘มัลเบอร์รี่’ และผักสดปลอดสารพิษ ณ บริเวณ U-Pick Garden

จุดที่ 2 ลานฟักทองและทุ่งดอกไม้หลากสี ดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาพญาปราบและอ่างเก็บน้ำลำสำลาย ชมทุ่งดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์และเพลิดเพลินไปกับ “ยักษ์จมูกแดง” ผู้สร้างตำนานการกำเนิดแม่น้ำโขง พร้อมเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมากมาย อาทิ ‘ไหดักน้ำค้างยักษ์’ ที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเก็บภาพของทุ่งดอกไม้มุมสูงแบบ 360 องศา และ ‘ยอ’ อุปกรณ์จับปลาของชาวอีสาน บริเวณลานยกยอ ปิดท้ายด้วยลานฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในสัญลักษณ์ของ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ที่ทุกท่านชื่นชอบ

จุดที่ 3 หมู่บ้านอีสาน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพลังแห่ง “น้ำ” ผ่านกิจกรรมเรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีพอเพียง ซึ่งล้วนใช้น้ำเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ อาทิ สวนลอยน้ำและแปลงเกษตรแบบไม่ต้องรดน้ำ การปลูกข้าวทำนาอินทรีย์แบบดั้งเดิม พร้อมสัมผัสความน่ารักและถ่ายรูปกับครอบครัวควายไทย ”บุญหลาย” ขวัญใจนักท่องเที่ยว ก่อนชมความวิจิตรงดงามของ “สถาปัตยกรรมอีสาน” ทั้งบ้านเรือนและศาสนาคารอีสานดั้งเดิมหลากหลายรูปแบบ เรียนรู้มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ผ่านวรรณกรรมบนผ้าผะเหวดโบราณ พร้อมสักการะพระพุทธรูปไม้พุทธศิลป์ถิ่นอีสานอายุกว่า 100 ปีที่หาชมได้ยาก รวมถึงผลงานศิลปะที่บอกเล่าความผูกพันของชาวอีสานกับน้ำชุด “ลวงปลา” และเครื่องจักสานวิถีแห่งน้ำ “สุดเหวี่ยง” จากศิลปิน อินทนงค์ ชิณวงศ์ และชุด “บั้งไฟพญานาค : ความเชื่อแห่งลุ่มน้ำโขง” จาก อาจารย์ตนุพล เอนอ่อน สนุกสนานไปกับการแสดงหมอลำและศิลปะพื้นบ้านอีสานในบรรยากาศเย็นสบายริมอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านอีสาน และครั้งแรกของกิจกรรม “ลอยเรือ ล่องน้ำ” ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลงเรือพายจากท่าน้ำหมู่บ้านอีสานไปถึงตลาดจิม ระยะทางประมาณ 400 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานอย่าง ‘หอไตร’ กลางน้ำ เป็นต้น

จุดที่ 4 หมู่บ้านจิม พบกับ “อุโมงค์ปลาหลากสี” ที่ผลิตจากผ้าหลากสีสันนำทางเข้าสู่หมู่บ้านจิม เพื่อร่วมชมเรียนรู้ และทดลองลงมือทำในทุกกระบวนการผลิตผ้าไหมอันเลื่องชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจิม ทอมป์สัน

จุดที่ 5 ตลาดจิม ผ่อนคลายไปกับเสียงสายน้ำ พร้อมชมกลไกของรางส่งน้ำไม้ไผ่ที่พาดผ่านรอบตลาดจิม สนุกสนานกับการเลือกซื้อเลือกเก็บผักไฮโดรโปนิกส์จากแปลงด้วยตนเอง ก่อนปิดท้ายทริปสุดประทับใจกับการช้อปปิ้งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรทั้งสดและแปรรูปหลากหลายรายการจาก จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ตลอดจนผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายในราคาสุดพิเศษ”

นอกจากนี้ “จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560” ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ “วิ่งเต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ” ในวันแรกของการเปิดฟาร์ม (วันที่ 2 ธันวาคม 2560) ประกอบด้วย ระยะเดิน-วิ่ง 1.5 กม. ระยะฟันรัน (Fun Run) 5 กม. ระยะมินิมาราธอน (Mini Marathon) 10 กม. และระยะฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) 21 กม.

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2560: เต๋อเติน เวินวัง – พลังแห่งน้ำ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งแต่วันนี้ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ราคาบัตรหน้าฟาร์มสำหรับวันธรรมดา บัตรผู้ใหญ่ ราคา 180 บาท และบัตรเด็ก ราคา 130 บาท ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ บัตรผู้ใหญ่ราคา 220 บาท และบัตรเด็กราคา 160 บาท สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) บัตรราคา 90 บาท ทุกวัน ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรล่วงหน้าในราคาพิเศษได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com หรือ จิม ทอมป์สัน แฟล็กชิป สโตร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร้านจิม ทอมป์สัน สาขาสุรวงศ์ เซ็นทรัลเวิลด์ ดิ เอ็มโพเรียม พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน ปาลิโอ เขาใหญ่ และหอค้ำคูณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-762-2566, 085-660-7336 หรือติดตามรายละเอียดผ่านทางเวปไซต์ www.jimthompsonfarm.com และ www.facebook.com/JimThompsonFarmTour

อินสตาแกรม @Jimthompsonfarm และ YouTube: JimThompsonFarm

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

ร้าน 👉“ข้าวต้มแห้งเฮียหนวด”อร่อยติดใจหากใครได้ลอง

ข้าวต้มไร้น้ำ ค่ะ แอดมินไม่ได้พิมพ์ผิด ข้าวต้มไร้น้ำจริงๆ😁😁😁 ข้าวต้มจ้า ข้าวโต้มม~ 🍚อากาศร้อนแบบนี้ใครจะอยากซดน้ำซุปร้อนๆ ใช่มั้ยล่ะคะ No จ้า เพราะร้าน 👉“ข้าวต้มแห้งเฮียหนวด” เขาเป็นข้าวต้มแบบแห้งค่ะ! แถมยังเป็นเจ้าแรกในกรุงเทพอีก! เท่านั้นยังไม่พอ...

ร้าน “โรจน์ปุ้ยอาหารเหนือ” ความอร่อยแบบเหนือที่เเท้จริง

เป็นแฟน(เพจ)เรา ไม่เหงาเลย… มีแต่หิว!!! 😂😂😂 สวัสดีเจ้า~ ขอทักทายเป็นภาษาเหนือเน้อ ✨ เพราะวันนี้เราจะแนะนำอาหารเหนือกันจ้า 👉👉ที่ร้าน “โรจน์ปุ้ยอาหารเหนือ” โอ๊ยย ไม่อยากจะอู้เน้อว่าร้านนี้เขาอร่อยลำแต๊ๆ 🍲 รับรองความเป็นออริจินัลตามแบบฉบับจาวเหนือเลยเจ้า ช่วงนี้เดินทางไปกินถึงเหนือไม่ได้...

ร้าน“ฉิมสุขเบเกอรี่” ชีวิตที่ลงตัวของคนที่ชื่นชอบความหวาน

เบื่อจุง!! ไปไหนก็ไม่ได้ สั่งของหวานมาทานแก้เซ็ง…😤😤😤 ไหนใครสายของหวานรายงานตัวค่าา 🙋‍♀️✨วันนี้แอดมินมีร้านเบเกอรี่มาฝากกันด้วย นั่นก็คือร้าน “ฉิมสุขเบเกอรี่” จ้า ร้านนี้เป็นเบเกอรี่แบบโฮมเมดด้วยนะคะ 🍪🍞 รับรองความสะอาด และทำสดใหม่ทุกวันเลย และนอกจากจะมีบริการส่งแบบเดลิเวอรี่แล้ว บางเมนูของร้านนี้ยังส่งแบบ Kerry ได้ด้วยน้า ใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากลองชิมก็หมดห่วงจ้า

วัดสมานรัตนาราม เที่ยวฉะเชิงเทรา แวะกราบไหว้พระพิฆเนศวรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พระพิฆนเศวร ถือว่าเป็นเทพที่มีผู้คนนับถือและเคารพมาก และเป็นที่ทราบกันดีว่า พระพิฆเนศวร มีหลายปาง ซึ่งส่วนใหญ่จะบูชาปางตามสายงานอาชีพ วันนี้เราจะพาไปสักการบูชา "องค์พระพิฆเนศวรปางนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย" ณ วัดสมานรัตนาราม ริมแม่น้ำบางปะกง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กัน…ถ้าพร้อมแล้ว เราไปทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้พร้อมๆ กันเลยค่ะ

วัดปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา

เราพาเพื่อนๆ มาชื่นชมความวิจิตรตระการตากับ โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ทาสีทองทั้งหลัง ไม่ว่าจะเป็นภาพในหรือนอกตัวอุโบสถ์ที่งดงามตระการตาเป็นอย่างมาก และภายนอกวัดก็มีเรือโบราณในสมัยก่อนที่อยู่ในยุคสมเด็จพระจ้าตากสินโชว์ไว้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานได้เพื่อความเป็นสิริมงคล SONY DSC แต่เดิมวัดปากน้ำโจ้โล้ เป็นสำนักสงฆ์ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกทัพเรือไปปะทะกับกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสิน ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีชัย จึงโปรดฯ...