เราพาเพื่อนๆ มาไหว้สักการะ วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย อีกหนึ่งศาสนสถานที่มีความสำคัญและยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง

วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช 01

วัดธาตุน้อยมีเนื้อที่ 46 ไร่ สร้างขึ้นบนที่ดินซึ่งนายกลับ งามพร้อม ถวายแด่พ่อท่านคล้าย ท่านจึงได้สร้างพระธาตุน้อยขึ้นในปี 2504 ปัจจุบันสรีระพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขารพ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหินที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชากันมากยิ่งขึ้น ภายในวัดแห่งนี้แบ่งที่ดินเป็นเขต คือ เขตพุทธาวาส มีพระเจดีย์ อุโบสถ พระพุทธไสยาสน์ เขตธรรมาวาสและสังฆาวาส มีสถานที่ปฏิบัติธรรม และกุฏิที่อยู่พระสงฆ์ เขตบำเพ็ญประโยชน์ มีโรงเรียนพึ่งตนเอง เขตสาธารณะประโยชน์มีห้องให้เช่าอาศัย 10 ห้อง และบัดนี้ คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดวัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ พระเจดีย์ พระพุทธไสยาสน์ รอยพระพุทธบาท พระกัจจายนะ และพระกวนอิมโพธิสัตว์

วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช 03
วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช 04
วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช 05
วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช 06
วัดพระธาตุน้อย นครศรีธรรมราช 07

เขียนโดย : Welove รากเงิน

ที่อยู่:281 หมู่ที่ 1 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
ประเภทที่เที่ยว:เชิงอนุรักษ์, โบสถ์, วัด, จุดชมวิว
ประเภทกิจกรรม:ถ่ายรูป,ชมวิว,ขอพระ,ไหว้พระ
ที่จอดรถ:ไม่มี
การเดินทาง: – หากมาจาก จ.สุราษฎร์ธานี ให้วิ่งไปตามไฮเวย์มุ่งตรงไปทางจ.สงชลา (ตรงอย่างเดียว)
จะวิ่งผ่าน อำเภอต่าง ๆ ของ จ.นครศรีธรรมราช ให้สังเกตว่าหากผ่านแยกที่เลี้ยวซ้ายเข้า
อ.ฉวาง แล้วให้ตรงไปอีกช่วงหนึ่งจนกระทั่งพบสามแยกจันดี มีจุดสังเกตคือมีป้อมตำรวจ
ตั้งอยู่ด้านซ้ายตรงสามแยกพอดี ให้วิ่งตรงเข้าไปอีกประมาณ 12 กม. จะพบวัดธาตุน้อยอยู่
ด้านขวามือครับ
– หากมาจากตัว อ.ฉวาง ให้วิ่งลงมาทางกิ่ง อ.ช้างกลาง จนกระทั่งเจอสามแยกใหญ่ให้
เลี้ยวขวาวิ่งออกไป ไฮเวย์จนกระทั่งพบสะพานปูนใหญ่โตมากนาม “สะพานพ่อท่านคล้าย”
ก็ให้เตรียมตัวได้เลยครับ ลงสะพานก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดได้เลยครับ
– หากวิ่งมาจากตัวอ.เมืองนั้น ให้วิ่งไปมาทางอ.ลานสกา พอเจอแยกลานสกา เลี้ยวซ้าย
วิ่งตรงไปเรื่อยๆ อีกราว 50 กม. จนพบ “สะพานพ่อท่านคล้าย” ก็ให้เตรียมตัวได้เลยครับ
ลงสะพานก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดได้เลยครับ (ระหว่างทางจะมีป้ายบอกเลี้ยวขวาไปวัดสวนขันได้
เช่นเดี่ยวกัน เป็นทางลัดสำหรับท่านที่จะไปวัดสวนขันก่อนก็ได้ครับ)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here