งานแถลงข่าวกิจกรรม วิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022

เที่ยวฉะเชิงเทราให้สนุกกว่าเคย ในกิจกรรมวิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022 เพื่อรณรงค์ “ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ ร่วมเปลี่ยนฉะเชิงเทราสู่เมืองสิ่งแวดล้อม ”เส้นทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร – สวนมรุพงษ์ – หอนาฬิกา ริมแม่น้ำบางปะกง – มัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา – วัดโสธรวรารามวรวิหาร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565

โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวคลองนครเนื่องเขต ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบริษัท สังขไพบูลย์ จำกัด โดยมี คุณขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม วิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022 ณ เรือนปู่เรียน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวิ่ง ZERO CO2 Chachoengsao RUN 2022 เพื่อรณรงค์ “ลดคาร์บอนเป็นศูนย์ ร่วมเปลี่ยนฉะเชิงเทรา สู่เมืองสิ่งแวดล้อม” เส้นทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร – สวนมรุพงษ์ – หอนาฬิกา ริมแม่น้ำบางปะกง – มัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา – วัดโสธรวรารามวรวิหาร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565

โดยมี คุณวัฒนจิต บูรณเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวคลองนครเนื่องเขต ในครั้งนี้จัดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ของคลองนครเนื่องเขต

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กีฬา อาหาร สมุนไพร สินค้าชุมชน การนวดแผนไทย โฮมสเตย์ การถ่ายภาพยนตร์ พรีเวดดิ้ง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้การใช้พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน

และการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมน่าอยู่ น่าอาศัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนสังคม เพื่อเกิดความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป “ร่วมกันเปลี่ยนฉะเชิงเทราสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการลดคาร์บอนไดร์ออกไซด์ให้เป็นศูนย์”

นอกจากนี้ แปดริ้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ ที่พักเชิงสุขภาพ แม้กระทั่งสนามกอล์ฟขนาดมาตรฐาน จึงอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในแปดริ้ว และที่สำคัญช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยค่ะ