เราพาเพื่อนๆ มายัง วัดหงษ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีทัศนียภาพที่สวยงาม ถูกห้อมล้อมด้วยผืนน้ำทะเล มีพระธาตุคงคามหาเจดีย์ บรรจุพระธาตุพระอรหันต์ในทะเลเป็นแห่งแรกของโลก เป็นที่กราบไหว้บูชารำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นการสืบสาน อายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปี

Sony Dsc

วัดหงษ์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล เจดีย์ 5 ชั้นมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ ส่วนชั้นบนสุดเป็นเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม ทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์” ระหว่างทางเดินจะมีป้ายบอกทาง และมีข้อความและคติเตือนใจให้อ่านเล่นเพลินๆ อีกด้วย จุดกึ่งกลางของทางเดินวัดหงษ์ทอง มีรูปปั้นพระอภัยมณี นางยักษ์ และตัวละครอีกหลายตัวตามวรรณคดี โดยมีสะพานไม้รอบๆ ให้สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้อีกด้วยนะครับ

Sony Dsc
Sony Dsc
Sony Dsc

เขียนโดย : Welove รากเงิน

ที่อยู่:หมู่ 9, ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24130
ประเภทที่เที่ยว:จุดชมวิว, วัด, เชิงอนุรักษ์
ประเภทกิจกรรม:ถ่ายรูป,ชมวิว,ไหว้พระ
วันทำการ:ทุกวัน
เวลาทำการ:08.00 -16.30
ที่จอดรถ:มี
การเดินทาง:ใช้เส้นทางถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง ขับตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 26 กิโลเมตร จากฉะเชิง
เทรา จะลอดใต้สะพานลอยถนนบางนา – ตราด เข้าสู่ถนนสุขุมวิทสายเก่า ขับไปอีก 14.5
กิโลเมตร จะเห็นทางเข้าวัดหงษ์ทองอยู่ทางซ้ายมือที่ กม.62-63 สองข้างทางที่ ผ่านมาจะ
ผ่านนาเกลือ บ่อกุ้ง และบ่อเลี้ยงหอยแครงหรือเดินทางตามถนนบางนาตราด หรือทางด่วน
บูรพาวิถีและแยกขวาเข้าบางบ่อ ไปบรรจบกับสุขุมวิทสายเก่าแล้วเลี้ยวซ้ายไปยังวัด