“วัดภูมินทร์” อ.เมืองน่าน เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” ความโดดเด่นของที่นี่คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน
และยังเป็นวัดที่สร้างเป็นทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศ

ปู่ม่านย่าม่านกระซิบรัก

โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน มีประตูไม้สี่ทิศแกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา

ปู่ม่านย่าม่านกระซิบรัก5
ปู่ม่านย่าม่านกระซิบรัก3

ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศหันเบื้องปฤษฏาค์ชนกัน หากมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมเมืองน่าน อย่าพลาดโอกาสในการไปไหว้พระและชมจิตรกรรมฝาผนังกันนะคะ

ปู่ม่านย่าม่านกระซิบรัก6

ที่ตั้ง : ผากอง ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน
โทร : 054 771 897

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here