เทศกาลกินเจเริ่มแล้ว ถือศีลกินผักกันแล้ว แวะไปไหว้เจ้า 9 ศาล สร้างเสริมสิริมงคลกันที่จังหวัดสมุทรสาคร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งแต่ละศาลไม่ไกลกันมาก อยู่ในบริเวณมหาชัย และท่าฉลอม เริ่มจาก 1. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นแผ่นไม้รูปแกะสลัก ขนาดสูงประมาณ 1 เมตร / 2.โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จุดรวมตัวของผู้กินเจในจังหวัด / 3. ศาสเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก ศาลเก่าแก่ ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ สร้างจากไม้ / 4. ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย สร้างขึ้นจากผู้ประกอบอาชีพประมงโดยแท้ อยู่ริมคลองเป็นที่จอดเรือหาปลา

ไหว้เจ้า 9 ศาล กินเจมหาชัย 02

ออกจากมหาชัย ข้ามมาที่ฝั่งท่าฉลอม เริ่มที่ 5. อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม กราบเจ้าแม่กวนอิมสูงเกือบ 10 เมตร / 6.ศาลเจ้าพ่อกวนอู ก่อสร้างมานานนับร้อยปี เทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ / 7. โรงเจเชียงเอียงตั้ว สถานที่พบปะชุมนุมของชาวจีนในชุมชน ต่อมาจึงจัดสร้างเป็นศาลเจ้าและโรงเจในปัจจุบัน / 8. ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม ชื่อเสียงเรื่องการบนบานขอลูก /9. สุดท้ายที่ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ศาลเก่าแก่ที่อยู่คู่ท่าฉลอม งามนี้อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งใจ

ไหว้เจ้า 9 ศาล กินเจมหาชัย 03
ไหว้เจ้า 9 ศาล กินเจมหาชัย 04
ไหว้เจ้า 9 ศาล กินเจมหาชัย 05
ไหว้เจ้า 9 ศาล กินเจมหาชัย 06
ไหว้เจ้า 9 ศาล กินเจมหาชัย 07

เขียนโดย Welove นิวเดย์

ที่อยู่:อยู่ระหว่างตำบล มหาชัย และ ท่าฉลอม จังหวัด สมุทรสาคร
ประเภทที่เที่ยว:เทศกาล-ประเพณี
เทศกาลที่แนะนำ:เทศกาลกินเจ
ที่จอดรถ:ไม่มี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here