วันนี้ คุณพร้อมเที่ยวหรือยัง..กับการท่องเที่ยวแบบ New Normal
ด้วยการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทุกแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย เมืองท่องเที่ยวของคนทั้งโลก…

ช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่จะมาถึงในเวลาอีกไม่นานนี้ เป็นอีกหนึ่งช่วงที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเดินทางไปท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวความสุข สัมผัสกับความงดงามที่แสนน่าประทับใจของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่วันนี้ได้ฟื้นตัวในช่วงล๊อกดาวน์จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยช่วงเวลาดีๆ ดังกล่าว เชื่อแน่ว่าหลายคนได้เตรียมวางแผนเพื่อเดินทาง ภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal

การท่องเที่ยวแบบ New Normal ในวันนี้ นอกจากเน้น ความสุข สนุก และประทับใจแล้ว ยังต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ ด้วยการยึดแนวทางตามหลัก social distancing อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การใส่หน้ากากอนามัย ,พกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้าน และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแม้อยู่บนรถ ล้างมือ กินร้อน ใช้ช้อนตัวเอง ,การเว้นระยะห่างในระหว่างการท่องเที่ยว ,จ่ายใช้ผ่านมือถือแทนเงินลด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างมนุษย์

ที่สำคัญและห้ามมองข้าม!! คือ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่บริการที่ดีได้มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่าย โดยดูจากตราสัญลักษณ์ SHA ( Amazing Thailand Safety & Health Administration) หรือ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

SHA หรือ  มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยททท. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มอบตราสัญลักษณ์นี้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ยกระดับการบริหารจนได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น SHA จึงเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวแบบNew Normal

การท่องเที่ยวในยุค New Normal มีอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่า นักท่องเที่ยวขาดไม่ได้ และควรปฏิบัติ นั่นคือ แนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ( Responsible Tourism : RT ) เพราะแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง คือของทุกคน หากทุกคนช่วยดูแลรักษา ร่วมเป็นหนึ่งในพลังสำคัญทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้นสามารถคงความสวยงามอยู่คู่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ RT ทำได้ง่ายมาก เพียงท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร และใส่ใจ คำนึกถึงผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว เน้นสร้างผลกระทบทางบวกและทางลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากที่สุด อาทิ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะ ช่วยกันลดพลาสติก ช่วยลดโลกร้อน เป็นต้น ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องที่ผู้ให้บริการในแหล่งของท่องเที่ยว ต้องทำบ้านให้น่าอยู่ ทำชุมชนให้น่าเที่ยว เมื่อทุกคนร่วมใจช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือ ความสวยงามทางธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ความงดงามของชุมชน ศิลปวัฒนธรรมย่อมคงอยู่อย่างยั่งยืน ส่งต่อให้ลูกหลานให้ภาคภูมิใจไปอีกนานแสนนาน

ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งละแห่งล้วนมีเสน่ห์เฉพาะตัว มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างความประทับใจให้กับผู้มาสัมผัสเยี่ยมชม การ “บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน” น่าท่องเที่ยวมากแค่ไหน น่าไปสัมผัสบรรยากาศมากแค่ไหนด้วยการบอกต่อ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการกระจายข้อมูลข่าววารที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยวมาสัมผัสความงามความน่าประทับใจและมาร่วมท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (RT) ให้คงความสวยงามอย่างยั่งยืน และนำมาซึ่งการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงสู่พื้นที่สู่ชุมชนทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่