หน้าแรก We นิวส์ อพท.เตรียมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารภาคตะวันตกดึง 5 ชุมชน 1 เครือข่าย ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นต่อยอดสู่เมนูใหม่

อพท.เตรียมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารภาคตะวันตกดึง 5 ชุมชน 1 เครือข่าย ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นต่อยอดสู่เมนูใหม่

อพท.นำศักยภาพวัตถุดิบท้องถิ่นรังสรรค์เมนูอาหารใหม่พร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวหลังจบโควิด-19นำร่อง 5 ชุมชน 1 เครือข่าย ใน 2 จังหวัดเพชรบุรี–ประจวบฯดันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนเน้นสร้างจุดขายผ่านกิจกรรมเส้นทางเมนูอาหารเด็ดพื้นถิ่น ดึงนักท่องเที่ยวสาย ช้อปชิม ชิล ท่องแหล่งวัฒนธรรมอาหาร

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดหาแนวทางช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยว และยังเป็นนโยบายของคณะกรรมการอพท. ล่าสุดอพท.อยู่ระหว่างการเข้าไปดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกในกิจกรรมการยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมอาหารแบบยั่งยืนโดยมอบหมายให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 หรืออพท.8 และสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อดำเนินการ 5 ชุมชน 1 เครือข่าย ใน 2 จังหวัด คือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านวัตถุดิบและวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และพร้อมบริการการท่องเที่ยวที่ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ อพท. ระยะ 4 ปี (2562-2565)

“การพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนเป็นเรื่องสำคัญเพราะถือเป็นการเตรียมความพร้อม เพราะเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จบลง ชุมชนก็มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือน” สำหรับชุมชนเป้าหมายที่ได้เข้าไปดำเนินการยกระดับ 5 ชุมชน และ 1 เครือข่ายประกอบด้วย

ชุมชนบ้านไร่กร่าง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการส่งเสริมและเข้าไปพัฒนาต่อยอดด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยตามแนวคิดที่ศึกษาและเป้าหมายที่วางไว้คือต้องการให้ชุมชนแห่งนี้อนุรักษ์วิถีตาลผ่านการท่องเที่ยวโดยนำตาลโตนดที่เป็นวัตถุดิบหลักของท้องถิ่น ได้นำไปใช้ประกอบอาหารเป็นเมนูอาหารต่างๆเช่น แกงหัวโหนด ยำหัวโหนด และผลักดันเข้าสู่โครงการ “เชฟชุมพลสร้างเชฟชุมชน” เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ เช่นยำหัวโหนด สเต็กหัวโหนดโดยมีการจัดวาง และตกแต่งอาหาร ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและพร้อมเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (gastronomytourism) ซึ่งสามารถเปิดเป็นเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารที่ครบวงจร

ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพและจุดเด่นในเรื่องของทัศนียภาพและชื่อของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวรวมถึงเป็นแหล่งวัตถุดิบต่างๆทางธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ เช่น หน่อไม้ ปลาน้ำจืดผักกูด และผักตามฤดูกาลที่มีอยู่ในชุมชนตลอดทั้งปี จึงสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นร้านอาหารชุมชนเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่พร้อมเข้าสู่การพัฒนาเมนูอาหารใหม่ในโครงการ”เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” รวมทั้งการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (gastronomytourism) ที่สามารถเปิดให้มีกิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาหารให้กับนักท่องเที่ยว

ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในการนำวัตถุดิบ ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ๆ มาประกอบอาหารสามารถหาทานได้ที่นี่เพียงแห่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นเมนูผักต่าง ๆ ที่ชุมชนปลูกขึ้นและใช้ปลาที่หาได้ในชุมชน ได้แก่ เมนูงบปลาย่าง น้ำพริกกะปิที่ใช้เคยมาเป็นวัตถุดิบ รวมถึงเมนูขนมหวานอย่าง อัญมณีนกคุ้ม ที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้

ชุมชนบ้านม้าร้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่ชุมชนนำมาเป็นวัตถุดิบหลักประกอบอาหารต่าง ๆ ตามวิถีชุมชนเช่น เมนูแกงเหมงพร้าว ซึ่งมีเรื่องราวที่และสามารถถ่ายทอดการเมนูอาหารโดยนักสื่อความหมายของชุมชนที่ผ่านการอบรมของ อพท.รวมทั้งเมนูดังกล่าวยังสามารถเข้าร่วมโครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน”เพื่อสร้างสรรค์เมนูใหม่ เช่น ยำม้าร้อง แกงเหมงพร้าว

ในขณะที่ชุมชนบ้านหินเทินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวและกุยช่ายจำนวนมาก มีจุดเด่นเมนูอาหารพื้นถิ่นดั่งเดิม เช่นผัดกากมะพร้าว แกงเหมงพร้าว แกงยอดมะพร้าวซึ่งชุมชนได้มีการพัฒนาภาชนะที่ทำจากผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เช่น โจ๊กกะลากาแฟเสิร์ฟในแก้วมะพร้าว มาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อีกทั้ง อพท.ยังได้เข้าไปส่งเสริมในพื้นที่เครือข่ายท่องเที่ยวคีรีมณีประดู่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชนเผ่าไทยทรงดำที่มีเรื่องราววิถีของชุมชนและอาหารประจำชนเผ่า ที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยเฉพาะเมนูผักจุ๊บ และแจ่วด้าน สามารถเป็นแหล่งกิจกรรมเรียนรู้ด้านการทำอาหารตามวิถีชนเผ่า อย่างไรก็ตามอพท.ยังได้เตรียมพร้อมที่จะขยายการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในด้านการพัฒนานักสื่อความหมายกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับการให้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยการนำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนมาเป็นจุดขาย พร้อมกับสร้างเรื่องราวให้เกิดความน่าสนใจ เช่นเรื่องเล่าอาหาร (Story Telling) และการจัดทำปฎิทินฤดูกาลอาหารท้องถิ่นและหมวดหมู่อาหาร (Category) เพื่อเป็นตัวเลือกดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

เชียงคาน-เลย อยู่เฉยไม่ได้แล้วเที่ยว “เลย” ล่ะกัน 2 วัน 1 คืน

เชียงคาน-เลย 2 วัน 1 คืน มาสัมผัสวิถีสโลว์ไลฟ์ริมโขง

ทริปสั้นๆ แต่ความสุขนั้นยาว 5 Day in Nagoya-Takayama-Shirakawago-Toyama-Kanazawa

ญี่ปุ่นมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อว่ามั้ยคะ เพราะในทุกครั้งจะมีเรื่องราวสนุกๆ ที่แตกต่างกันออกไป ทริปนี้ 5 วัน ดูเป็นทริปสั้นๆ แต่รับรองว่าเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกอย่างแน่นอน ในเส้นทาง Nagoya-Takayama-Shirakawago-Toyama-Kanazawa เมืองที่หลายคนอยากจะมาเช็คอินเป็นที่สู้ดดด!! มีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ตามไปชมกันเลยค่ะ Day 1 

มิฮารุ ทาคิซากุระ (Miharu Takizakura)

ต้นซากุระอันดับ 3 ของเราตั้งอยู่ในจังหวัดฟุคุชิมะ (Fukushima) ค่ะ เป็นซากุระสายพันธุ์ Benishidare Zakura มีอายุ 1000 ปี ความสูง 13.5เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 25 เมตร แต่ถึงจะมีอายุเป็นอันดับ 3 แต่มีคนกล่าวว่าเป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะ เพราะสามารถรอดชีวิตจากหิมะตกหนักและแผ่นดินไหวเมื่อปี 2011 มาได้...

ถ้าเหงา..มากินข้าวกับเราไหม “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง”

เราจะพาเธอไปลิ้มชิมรสชาติอาหารพื้นเมืองความเป็นคน “ระยอง” แค่ฟังก็รู้แล้วว่าอร่อยแน่ๆ “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง” ที่มี “เชฟชุมพล แจ้งไพร” เฟชมิชลินสตาร์ของประเทศเทศไทย ได้รังสรรค์14 เมนูอาหารไว้ จะอร่อยแค่ไหนตามไปดูกันเลยดีกว่า ประเดิมเมนูแรก...

วันเดียวเที่ยวครบทุกสไตล์ #ไปวันเดียวเที่ยวปทุม

#ไปวันเดียวเที่ยวปทุม Unseen ที่ต้องห้ามพลาด ครบทุกสไตล์และน่าค้นหา “ปทุมธานี” จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชั่วโมง ที่หลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่ามีที่เที่ยวอะไรบ้าง...