เราพาเพื่อนๆ มายัง ทะเลน้อย ณ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช

ทะเลน้อย จ.พัทลุง 01

ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลาทางฝั่งตะวันตก มีอากาศดี มีทิวทัศน์งดงาม ขณะที่เดินผ่านสะพานเหมือนเดินอยู่เหนือทะเล ดอกบัวชูดอกสีขาว ม่วง แดง โอนเอนไปมาตามสายลม หากต้องการชมนกจำนวนมากๆ ควรลงเรือหางยาวออกชมในยามเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่ฝูงนกพากันบินกลับรัง ส่งเสียงร้องประสานกันเหมือนเสียงดนตรีธรรมชาติ มีเรือหางยาวจอดรอรับบริการในอัตราลำละ 200 บาท (พ.ศ. 2546) นั่งได้ 12 คน ไม่กำหนดเวลาลอยเรือท่องเที่ยว แต่ช่วงเวลาที่สวยงามและเหมาะสมที่สุดของการล่องเรือชมทะเลน้อยควรเป็นเวลาเช้า ตั้งแต่แสงแรกของดวงอาทิตย์ ไปจนถึง 10 โมง เพื่อนๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามแห่งภูมิทัศน์ได้ดีที่สุด

ทะเลน้อย จ.พัทลุง 02
ทะเลน้อย จ.พัทลุง 03
ทะเลน้อย จ.พัทลุง 04

เขียนโดย : Welove รากเงิน

ที่อยู่:ตำบลนางตุง และ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์:0-2223-7010,0-2223-7020
ประเภทที่เที่ยว:เชิงอนุรักษ์, เกาะ, จุดชมวิว, ทะเล
ประเภทกิจกรรม:ถ่ายรูป,ชมวิว
ที่จอดรถ:ไม่มี
การเดินทาง:– การเดินทางด้วยรถยนต์ มีรถประจำทางทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกเดินทางจาก
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (กรุงเทพฯ) ทุกวัน เมื่อเดินทางมาถึง จังหวัดพัทลุงจะต้องนั่งรถสอง
แถวไปยังทะเลน้อย (มีคิวรถสองแถว พัทลุง-ทะเลน้อยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ)โดยใช้เส้นทาง
หลวงสาย 4048 ผ่าน อ.ควนขนุน ตลาดปากคลอง สุดปลายทางที่ทะเลน้อย ระยะทางโดย
ประมาณ 32 ก.ม
– การเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องด้วยจังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน ท่านที่ต้องการเดินทาง
โดยเครื่องบินจะต้องบินไปลงหาดใหญ่หรือตรังแล้วนั่งรถยนต์มายัง จังหวัดพัทลุงและ
ทะเลน้อย
– การเดินทางโดยรถไฟ มีรถผ่านสถานีพัทลุงทุกวัน สามารถติดต่อได้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ
หมายเลข

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here