ที่นี่เป็นพระราชวังรัตนรังสรรค์ที่ทำขึ้นมาใหม่ แทนของเดิมที่ได้พังไป เพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ตัวอาคารทำจากไม้สัก และไม้ตะเคียนทอง มีทางเดินเชื่อมกันตลอด สามารถเดินถ่ายรูปด้านนอกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าต้องการชมด้านใน เสียค่าบำรุงคนละ 20 บาท ตรงทางเดินเชื่อมตัวอาคารนั้นเราสามารถยืนชมวิวได้ด้วยค่ะ

ที่อยู่:จังหวัดระนอง
ประเภทที่เที่ยว:โบราณสถาน
ราคา:ค่าบำรุงคนละ 20 บาท
ที่จอดรถ:ไม่มี