Tokyo Waterfront City Association Odaiba งานสัมนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่จัดประชุมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ติดทะเลของกรุงโตเกียวซึ่งเป็นจุดสำคัญของการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศและในวงกว้าง สร้างบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความฝัน, ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาทุกสิ่งอย่างยั่งยืนจากปัจจุบันไปสู่อนาคต เรามีแนวทางการวางแผนเมืองโดยเป็นเอกเทศและมีการจัดตั้งหรือใช้มาตรการส่งเสริมในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการประสานงานระหว่างสมาชิกภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลกรุงโตเกียว

Tokyo water02
Tokyo water03

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here