แม่อัมพรโฮมสเตย์ เป็นอีกหนึ่งโฮมสเตย์ที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง สุดฟินด้วยราคาหลักร้อย เพื่อนๆ จะได้สัมผัสธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ลำธารเล็กๆ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ที่เพื่อนๆ จะได้พบตลอดการพักผ่อนที่บ้านแม่กำปองแห่งนี้ ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี ความสุขของการมาเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงเรียบง่ายและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ มาหมู่บ้านแม่กำปองใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.

โฮมสเตย์ที่นี่มีหลายหลังรวมกลุ่มกัน ทั้งหมด 27 หลัง อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน การจองต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ โดยโทรจองกับพ่อหลวงผู้ที่ดูแลโฮมสเตย์ในหมู่บ้านและเป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านด้วย ราคาคิดเป็นต่อหัวดังนี้ค่ะ
ราคา 520 บาท/คืน/คน พร้อมอาหาร 2 มื้อ
ราคา 580 บาท/คืน/คน พร้อมอาหาร 3 มื้อ
ราคา 900 บาท/2 คืน/คน พร้อมอาหาร 5 มื้อ
บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-675-4598

การเดินทาง : จากตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถขึ้นรถตู้โดยสารเส้นทางเชียงใหม่ – แม่ออน – น้ำพุร้อนสันกำแพงได้ 2 ที่คือ 1. ขนส่งช้างเผือก รอบ 7.30น. และ 11.30น. / 2. ตลาดวโรรส รอบ 7.40น. และ 11.40น. สำหรับบ้านแม่กำปองต้องมีผู้โดยสาร 4 คนขึ้นไป และต้องจองล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-3254965 https://www.facebook.com/Van.Hotsprings/?fref=mentions

ที่อยู่ : แม่กำปอง จ.เชียงใหม่
เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/welovetogodotcom/videos/754654288016398/
ประเภทที่พัก :โฮมสเตย์