แก่งกะเบา จ.มุกดาหาร ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงและขอพรรูปปั้นพญานาคที่สำคัญของชาวจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาแกน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่มีความสวยงามทางทัศนียภาพเป็นอย่างมาก ที่นี่จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดสองคอน ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 35 กิโลเมตร มีพื้นที่เขตติดต่อกับ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และห่างจากอำเภอธาตุพนมประมาณ 24 กิโลเมตร ปัจจุบันถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารและเป็นจุดเชื่อมระหว่างจังหวัดมุกดาหารและนครพนม

ภายใน แก่งกะเบา (Kang Ka Bao) มีการออกแบบสร้างสวนสาธารณะเอาไว้ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ พร้อมจุดชมวิวอย่างสวยงาม สำหรับไฮไลท์ที่โดดเด่นของที่นี่คือ ลานประติมากรรมรูปปั้นของ “องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช” (องค์พญานาคประจำคนเกิดวันจันทร์) และ พญานาคินีเทวีศรีปางตาล (ย่าทองคำ) ที่มีความสวยงามมากๆ นอกจากนี้รูปปั้นพญานาคสีขาวขนาดใหญ่ เปิดให้ประชาชนได้มาสักการะขอพร และเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินลอดท้องพญานาคได้อีกด้วย สำหรับประติมากรรมชิ้นนี้ถูกออกแบบเริ่มจากส่วนหางไปจนถึงหัว ลำตัวขององค์พญานาคนั้นจะมีสีขาว หันหน้าออกสู่ลำน้ำโขง มองแล้วดูยิ่งใหญ่อลังการอย่างมากเลยทีเดียว

นอกจากนี้หากใครเดินทางมาท่องเที่ยว แก่งกะเบา (Kang Ka Bao) แล้วอยากแวะไปไหว้พระธาตุพนม สามารถเดินทางไปได้ในระยะเวลาอันใกล้ สำหรับที่นี่ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม) น้ำจะลดจนเห็นเกาะแก่งกลางน้ำและหาดทราย ซึ่งเมื่อก่อนนั้นสถานที่แห่งนี้เคยมีนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำกัน แต่ปัจจุบันไม่สามารถเล่นน้ำได้แล้ว

ลักษณะเด่นของ แก่งกะเบา มีแก่งหินและโขดหินที่ขวางกั้นแม่น้ำโขง สายน้ำของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านเป็นเวลานาน ทำให้โขดหินถูกกัดเซาะจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ มีลักษณะรูปร่างแปลกตาโผล่พ้นเหนือแม่น้ำ ในบางจุดก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นหลุมลึก หรือมีลักษณะเหมือนถ้ำใต้น้ำ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีลานประติมากรรมนักษัตร 12 ราศี และลานวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจอีกด้วย จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารเลยทีเดียว

การเดินทางโดยรถยนต์

  • จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร มีระยะทางประมาณ 643 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง
  • จากเมืองมุกดาหาร ไปยังแก่งกะเบา มีระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที สามารถเหมารถหรือเช่ารถไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหารได้ตามความสะดวก

การเดินทางโดยเครื่องบิน

  • สนามบินปลายทางที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนครพนม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถยนต์มายังจังหวัดมุกดาหารประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 2 ชั่วโมง