ชวนเที่ยว วัดจุฬามณี ค่ะ ซึ่งเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก

มาตั้งแต่ครั้งอดีตที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อได้ทราบรายละเอียดแล้วทุกท่านคงอยากจะทราบความเป็นมาและ

ความสำคัญของวัดนี้กันแล้วใช่ไหมคะ งั้นตามแว่นเล็กมาเลยค่าา

“วัดจุฬามณี” เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก เชื่อกันว่าเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเมืองพิษณุโลกเดิม ตามประวัติศาสตร์ของวัดจุฬามณีแห่งนี้ กล่าวว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมหาราชทรงสร้างขึ้นและได้เสด็จออกผนวช ณ วัดแห่งนี้ เป็นเวลาถึง 8 เดือน 15 วัน เลยทีเดียว และการออกผนวชของพระองค์ท่านมีข้าราชบริพารบวชตามเสด็จถึง 2,348 รูป

ภายในวัดยังคงพบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทางพุทธศาสนา คือ “พระพุทธบาทจำลอง” ประดิษฐานอยู่ภายในปรางค์ขอมโบราณ ก่อด้วยศิลาแลง ฐานปรางค์ประดับด้วยปูนปั้นรูปหงส์ยังเห็นลวดลายได้อย่างชัดเจน และ “ศิลาจารึก” ที่ฝังอยู่ภายในกำแพงมณฑปปัจจุบันมีตู้กระจกครอบเพื่อรักษาสภาพ โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดสร้างขึ้น

นอกจากนี้ภายในวัดจุฬามณียังมี “พระวิหารเก่า” เป็นอาคารแบบทรงโรง ศิลปะสมัยอยุธยาลักษณะคล้ายพระอุโบสถของ

วัดราชบูรณะ และมีพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์อยู่ภายในวัดจุฬามณี สำหรับใครที่มาจังหวัดพิษณุโลก แว่นเล็กแนะนำให้มาสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริลงคลแก่ตนเองกันค่ะ

เขียนโดย : Welove แว่นเล็ก

ที่อยู่:
อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

ประเภทที่เที่ยว:
วัด
ประเภทกิจกรรม:
สักการะบูชาและชื่นชมศิลปะสมัยอยุธยา

ที่จอดรถ:
ไม่มี
การเดินทาง:
การเดินทางสู่วัดจุฬามณี จากสถานีรถไฟมุ่งไปทางวงเวียนหอนาฬิกาออกไปทางถนนบรมไตรโลกนาถ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1063 ผ่านห้างแมคโครพิษณุโลก วัดจุฬามณีอยู่ทางด้านขวามือ


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here