อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ครอบคลุมหลายพื้นอำเภอ ทั้งอำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ทั้งหมดสว่นใหญ่ป่าที่สมบูรณ์ ภูเขาสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทราย ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลอง มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน” ค่ะ

เขียนโดย : Welove หนูมารี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ครอบคลุมหลายพื้นอำเภอ ทั้งอำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ทั้งหมดสว่นใหญ่ป่าที่สมบูรณ์ ภูเขาสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศจะเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทราย ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลอง มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะ “ปลาพลวงหิน” ค่ะ

ที่อยู่:
: 41 หมู่ 12 ต. พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 และครอบคลุมพื้นที่ อ.เมือง อ.แหลมสิงห์ อ.มะขาม และ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์:
0 3943 4528

e-mail:
namtokphlio_np@hotmail.com
ประเภทที่เที่ยว:
น้ำตก
ประเภทกิจกรรม:
เล่นน้ำตก
ฤดูที่แนะนำ:
ทุกฤดู
เดือนที่แนะนำ:
ทุกเดือน
เทศกาลที่แนะนำ:
ทุกเทศกาล
วันทำการ:
ทุกวัน
เวลาทำการ:
06.00 – 18.00 น

ราคา:
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ที่จอดรถ:
มี
การเดินทาง:
จากกรุงเทพฯ – ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางหลัก 2 เส้นทาง คือ…

1. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา – ตราด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 347 เลี้ยวซ้ายประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว รวมระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร 2. ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 317 แยกเข้าสู่ถนนสายบ้านบึง – แกลง เข้าจันทรบุรี (ตามถนนสายบางนา – ตราด) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 347 เลี้ยวซ้ายประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว รวมระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here