คราวนี้เราพาเพื่อนๆ มาเดินตลาดสุดคลาสสิกของเมืองแพร่ นั่นคือ กาดกองเก่าหรือกาดพระนอน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนะ  และที่นี่ยังเป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน               

กาดกองเก่าหรือกาดพระนอน ตั้งอยู่ถนนคำลือ บริเวณชุมชนพระนอนซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองแพร่  เป็นตลาดที่ทำให้คนในชุมชนได้มาพบปะสังสรรค์และสืบสานประเพณี  สินค้าที่นำมาขายในตลาดส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองที่ปรุงจากฝีมือคนในชุมชน  ผ้าพื้นเมือง เครื่องใช้ต่างๆ และยังเปิดกว้างให้ผู้คนจากภายนอกชุมชนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เช่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง ดนตรีสากล การรำพื้นเมือง  นอกจากนี้ในวันสำคัญต่างๆ จะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษอีกด้วย

ที่อยู่ :ถนนคำลือ
ประเภทที่เที่ยว :ตลาด-ตลาดนัด, เทศกาล-ประเพณี, จุดชมวิว
ประเภทกิจกรรม :เดินชมสินค้าเก่า,ซื้อของ
วันทำการ :เสาร์
เวลาทำการ :15.00 – 20.00
เงื่อนไขการชำระเงิน :เงินสด
ที่จอดรถ :มี