ในช่วงปีใหม่นี้ นอกเหนือจากการวางแผนเดินทางไปพักผ่อนรับลมหนาวอากาศสบายๆ แล้วการทำบุญไหว้พระขอพรรับปีใหม่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยพลาด ทำควบคู่กันเป็นประจำทุกปี สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ แล้วอยากหาวัดสวยๆ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แวะทำบุญไหว้พระของพรเอาฤกษ์เอาชัย ให้ชีวิตราบรื่นมีความสุขตลอดปี เว็บไซต์เที่ยวอีสาน (http://i-san.tourismthailand.org/) มีวัดสวยๆ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแนะนำเพื่อนๆ กัน มาดูว่ามีที่ไหนน่าสนใจตามไปเช็คอินบ้าง

1.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุพนม โบราณสถานที่มีประวัติยาวนานนับพันปี โดยตามตำนานพระธาตุพนม หรืออุรังคนิทานกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระอานนท์ เสด็จมาถึงดินแดนแถบนี้ ได้ทรงพยากรณ์ที่ตั้งเมืองมรุกขนคร (นครพนม) เอาไว้ ต่อมาหลังการเสด็จปรินิพพาน พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500องค์ ก็ได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุ เข้าบรรจุภายในอุโมงค์ที่ก่อขึ้นบริเวณนี้ ก่อนที่จะเกิดการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ต่อมาจนมีลักษณะเป็นองค์พระธาตุศิลปะอีสานที่งดงามในปัจจุบัน โดยพระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกด้วย

ที่ตั้ง : อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เวลาเปิด-ปิด : 05:00-21:00 น. ทุกวัน โทร. : 094 543 5888

2.วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นอกจากจะเป็นศาสนสถานเก่าแก่ยังโดดเด่นด้วยพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปปางมาวิชัยที่สูงถึง 84 เมตร พระธาตุภูมโนรมย์ ทรงแปดเหลี่ยม รวมไปถึงปู่ศรีมุกดา รูปปั้นพญานาคขนาดยักษ์จากฝีมือช่างที่งดงาม เนื่องจากทำเลที่ตั้งของวัดซึ่งอยู่บนยอดเขาภูมโนรมย์ จึงทำให้กลายเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารด้วย โดยสามารถมองเห็นทั้งวิวแม่น้ำโขง ตัวเมืองมุกดาหาร ไกลไปจนถึงแขวงสะหวันนะเขต ฝั่งสปป.ลาว แถมตรงจุดชมวิวนี้ยังมีภาพวาดสามมิติให้ได้ถ่ายรูปเล่นเพลินๆ ด้วย

ที่ตั้ง : อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เวลาเปิด-ปิด : 08:30-17:00 น. ทุกวัน โทร. : 042 676 352-3

3.วัดทุ่งเศรษฐี โดดเด่นด้วยความตระการตาของมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ภายในเป็นที่บรรจุพระทันต์แก้วซี่ขวาล่างของพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระพุทธนีลวรรโณศีโลทรัพยุดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปผิวสีดำทรงเครื่องปิดทองแบบศิลปะลพบุรี เกิดความเชื่อว่าเป็นตำแหน่งบรรจบกันของเจดีย์ 3 โลก คือเจดีย์แห่งนี้บนโลกมนุษย์ เจดีย์จุฬามณี ซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ขวาบน ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และนาคเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระเขี้ยวแก้วซี่ซ้ายล่าง ในนาคพิภพ เรียกว่ามาสักการะที่เดียวก็ได้กราบไหว้เจดีย์ของทั้ง 3 โลกไปในตัว ส่วนบริเวณโดยรอบวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

ที่ตั้ง : ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน โทร. : 080 184 2827

4.วัดหนองแวง เป็นสถานที่ตั้งของ พระมหาธาตุแก่นนคร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น มีลักษณะที่งดงาม แตกต่างจากพระธาตุที่เคยเห็นทั่วไป คือมีฐานเป็นสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 50 เมตร และมีความสูงถึง 9 ชั้น หรือกว่า 80 เมตร ลักษณะเป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน เมื่อเข้าไปภายในจะพบกับแท่นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งส่วนอุรังคธาตุ (ส่วนอก) และส่วนอื่นๆ บรรจุในโถแก้ววางเรียงรายให้ได้สักการะบูชา ส่วนคนที่มีกำลังขาก็ขอเชิญขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุให้ถึงชั้น 9 ซึ่งเป็นชั้นบนสุด แถมด้วยวิวเมืองขอนแก่นและบึงแก่นนครจากมุมสูง

ที่ตั้ง : อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เวลาเปิด-ปิด : 07:00-18:00 น. ทุกวัน

5.วัดประชาคมวนาราม จากความประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนี้ เมื่อครั้งหลวงปู่ศรี มหาวีโร ไปปฏิบัติศาสนกิจถึงมหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย จึงได้เกิดเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างจากหินทรายธรรมชาติขึ้นเป็นแห่งแรกในไทย นอกจากลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในตัว และยอดเจดีย์ทองคำน้ำหนักถึง 101 บาทแล้ว ภายในจุดศูนย์กลางของพระเจดีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งภาพบนฝาผนังเล่าเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์ต่างๆ ให้ได้เข้ามาสักการะบูชาด้วย

ที่ตั้ง : อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. ทุกวัน โทร. : 063 996 2725

6.วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม เป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่มีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย องค์เจดีย์ออกแบบโดยกรมศิลปากร ผสมผสานศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน ตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองอร่าม มีความกว้างxยาวxสูง 101 เมตร และมียอดทองคำที่มีน้ำหนักถึง 60 กิโลกรัม นอกจากนี้ภายในเจดีย์ 6 ชั้น ยังตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา มีทั้งพิพิธภัณฑ์วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่ศรี รูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ 101 องค์ รวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่ชั้นบนสุด ให้ประชาชนได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่ตั้ง : ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เวลาเปิด-ปิด : 06:00-17:00 น. ทุกวัน โทร. : 084 953 9147

7.วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) ตั้งอยู่บนยอดภูค่าว ซึ่งมีตำนานกล่าวว่า พระพุทธไสยาสน์ความยาว 2 เมตร ที่แกะสลักบนแผ่นผานั้นมีอายุนานนับพันปี หรือสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 8 โดยกลุ่มคนที่จะเดินทางไปร่วมสร้างพระธาตุพนม แต่ไปไม่ทันองค์พระธาตุพนมสร้างเสร็จก่อน จึงร่วมกันสร้างพระพุทธไสยาสน์ตรงนี้ขึ้นแทน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งพระอุโบสถไม้ สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว โดยรอบประดับลวดลายแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติส่วนภายในประดิษฐาน พระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพรปางตรัสรู้สีทองอร่าม

ที่ตั้ง : อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

8.วัดป่าห้วยลาด พระอุโบสถหรือศาลาเฉลิมพระเกียรติของวัดตั้งอยู่โดดเด่นงดงามบนทำเล ที่เป็นมงคล มีทั้งภูคลั่งเป็นฉากหลัง และอ่างเก็บน้ำใหญ่อยู่ด้านหน้า ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระสัพพัญญูรู้แจ้งฯ หรือหลวงพ่อขาว สูงถึง 19 เมตร อีกทั้งยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญ พระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” และอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” มาติตตั้งด้านหน้าพระอุโบสถด้วย นอกจากความสง่างามของพระอุโบสถ โดยรอบยังประดับด้วยประติมากรรมฝีมือวิจิตรรูปองค์เทพต่างๆ ทั้งพระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเณศ พญานาค จระข้ และองค์เทพอื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ขอพร

ที่ตั้ง : บ้านห้วยลาด ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย เวลาเปิด-ปิด : 08:00-18:00 น. ทุกวัน โทร. : 093 367 7673, 042 810 664

9.วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สวยงามน่าทึ่งอย่างมากในยามค่ำคืน โดยเฉพาะต้นกัลปพฤกษ์และลวดลายพุทธศิลป์บนพื้นด้านหลังพระอุโบสถ ที่จะเรื่อเรืองแสงสีเขียวจากสารเรืองแสงเมื่อฟ้าเริ่มมืดลง ยิ่งหากวันไหนฟ้าเปิดก็จะเห็นดวงดาวเป็นฉากหลังระยิบระยับ หากบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูปแสงจะยิ่งเด่นชัดมาก ในส่วนตัวพระอุโบสถเองก็งดงามในตัว เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากสิมวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ เสาลงลวดลายด้วยมือทุกต้น ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ใครอยากมาชมพระอุโบสถเรืองแสง เวลาที่เหมาะสมคือ 18.00-20.00 น.

ที่ตั้ง : อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เวลาเปิด-ปิด : 06:00-21:00 น. ทุกวัน

10.วัดป่าภูก้อน สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่รายล้อมพุทธอุทยาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ความโดดเด่นอยู่ที่พระวิหาร ศาลาราย ที่ออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมยุครัตนโกสินทร์ที่สง่างามด้วยหลังคาลดหลั่นหลายชั้น รวมทั้งพระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี สลักจากหินอ่อนสีขาว มีความยาวกว่า 20 เมตร และเหนือสิ่งอื่นใด ที่นี่ยังเป็นวัดป่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ จึงเหมาะกับการมาปฏิบัติธรรมและนั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก

ที่ตั้ง : บ้านนาคำใหญ่ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เวลาเปิด-ปิด : 05:30-18:30 น. ทุกวัน โทร. : 082 835 0668, 090 747 2228

11.วัดพระธาตุหนองสามหมื่น เมื่อดั้นด้นมาถึงแล้วจะได้พบกับความทรงคุณค่าของโบราณสถานเก่าแก่ ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง หรือราว 300 กว่าปีมาแล้ว มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ผสมผสานศิลปะล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา ซึ่งคล้ายคลึงกับพระธาตุในแถบภาคอีสานและลาวหลายแห่ง นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยซุ้มทั้ง 4 ทิศที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึงและปางลีลา ส่วนช่วงออกพรรษาก็จะมีประเพณีรำผีฟ้า ซึ่งเป็นงานบุญประจำปีที่จะมีชาวบ้านมาร่วมทำบุญที่วัดกันอย่างคึกคักด้วย

ที่ตั้ง : ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

12.พระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิ หรือพระธาตุชัยภูมิ มีลักษณะเป็นเจดีย์ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับล้านนา องค์พระธาตุสีขาวสูง 21 เมตร มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ส่วนยอดองค์พระเจดีย์หุ้มด้วยแผ่นทองจังโก และปิดด้วยทองคำเปลวตามแบบล้านนา งดงามโดดเด่นจากระยะไกล อีกทั้งยังตั้งอยู่ใน อรุณธรรมสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันเงียบสงบบนยอดเขาช่องลม ที่มีทั้งวิวที่งดงาม ร่มรื่น และอากาศเย็นสบาย เหมาะกับการมาค้นหาความสงบในจิตใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่ตั้ง : ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน โทร. : 02 891 0127-8

13.อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือที่หลายคนอาจจะเรียกติดปากว่าวัดสรพงษ์ ตามชื่อสรพงษ์ ชาตรี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัด ภายในมหาวิหารซึ่งได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรงดงามในแบบกุฎาคารหรือเรือนยอดเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว และสูงถึง 13 เมตร นอกจากได้เข้ามาสักการะหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยรอบยังจัดเป็นอุทยานไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม รวมทั้งมีโรงอาหารให้บริการฟรีกับผู้มีจิตศรัทธาอีกด้วย

ที่ตั้ง : อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เวลาเปิด-ปิด : 06:00-18:00 น. ทุกวัน โทร. : 044 411 671, 081 640 1281

14.วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม หากมาถึงตำบลกลางดงจะต้องสังเกตเห็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 9 ว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า หลวงพ่อขาว มีความสูงถึง 45 เมตร โดยแผงความหมายถึงเวลา 45 พรรษาที่พระพุทธองค์ออกโปรดเวไนยสัตว์ ส่วนคนที่พอมีกำลังแรงขา ทางวัดได้สร้าง บันไดรูปโค้งเหมือนใบโพธิ์ สำหรับขึ้นไปนมัสการองค์พระ นับรวมทั้งด้านซ้ายและขวาได้ 1,250 ขั้น ซึ่งหมายถึงจำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา

ที่ตั้ง : ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เวลาเปิด-ปิด : 08:00-17:00 น. ทุกวัน โทร. : 044 361 667-8

15.วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงใกล้กับแก่งอาฮง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดที่แม่น้ำโขงมีความลึกที่สุด หรือลึกราวๆ 200 เมตร โดยในฤดูน้ำหลากจุดนี้จะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเป็นน้ำวนจนได้ชื่อว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขง ส่วนในฤดูร้อนจะปรากฏแก่งหินขึ้นมาเมื่อน้ำลด เช่น หินลิ้นนาค หินปลาเข้ ถ้ำปลาสวาย เป็นต้น เช่นเดียวกับลักษณะโขดหินที่พบทั่วไปในพื้นที่สวนหินของทางวัดที่จัดเป็นเส้นทางให้เดินชมอย่างสวยงาม ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐาน “พระพุทธคุวานันท์ศาสดา” มีลักษณะแบบพระพุทธชินราช ส่วนในช่วงออกพรรษา บริเวณนี้ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่มีชื่อเสียงอีกแห่งด้วย

ที่ตั้ง : อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน โทร. : 043 873 480

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: เว็บไซต์เที่ยวอีสาน (http://i-san.tourismthailand.org/)