We love ภูมิใจนำเสนอ โฮงซึงหลวง  แหล่งอนุรักษ์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอลอง ที่เป็นทั้งบ้านพัก แหล่งเรียนรู้การเล่นและทำเครื่องดนตรีล้านนา จำพวกสะล้อ ซอ ซึง  ที่นี่เปิดให้มาพักฟรี เรียนฟรี หรือจะทำเครื่องดนตรีเองก็ได้ เราก็ให้ไม้ลองทำ และนำกลับไปเล่นที่บ้านได้ แต่ถ้าต้องการเครื่องดนตรีที่ได้มาตรฐาน และใช้ไม้ที่ดีหน่อย เราก็มีขายในราคาไม่แพง  น่าสนใจใช่ไหมล่ะ               

โฮงซึงหลวง นอกจากจะมีโรงงานทำเครื่องดนตรีที่จะสอนการเล่นและทำเครื่องดนตรีแล้ว  ที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยง ซึ่งได้เก็บรวบรวมแบบลายผ้าหลากหลายไว้  และยังออกแบบลายผ้าทอกะเหรี่ยงสวยๆ มาสะสมเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และใครสนใจก็ซื้อหาไปใช้ได้เช่นกัน  สิ่งที่โฮงซึงหลวงต้องการมากที่สุดคือการบอกต่อ เหมือนเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ไปในตัว  เพื่อให้ศิลปะเครื่องดนตรีล้านนาและผ้าทอเหล่านี้ไม่จางหายไปกับการเวลา

ประเภทที่เที่ยว :จุดชมวิว, เทศกาล-ประเพณี, อุทยานแห่งชาติ, เชิงอนุรักษ์
ประเภทกิจกรรม :ถ่ายรูป,ชมวิว,ศึกษาศิลปะดนตรี
วันทำการ :ทุกวัน
เวลาทำการ :08.00 – 16.30
ที่จอดรถ :มี