วัดไทยวัฒนาราม ตาก สร้างตามแบบศิลปะของวัดในประเทศพม่า ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในวัดจะถูกออกแบบและก่อสร้างเป็นสีเหลืองทองสวยวิจิตรงดงาม เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี วัดห่างจากตัวอำเภอแม่สอดไปประมาณ 5 กิโลเมตร แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่เดินทางอพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ และในปี พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดแห่งนี้ เป็นวัดพระพุทธศาสนา สังกัดกรมศาสนาอีกด้วย

สิ่งที่ได้รับสนใจของวัดแห่งนี้คือ “พระพุทธมหามุณี” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ ประเทศเมียนมาร์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาและเลื่อมใสกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ที่นี่ยังมีการออกแบบและตกแต่งให้มีรูปปั้นหงส์คู่ที่ถูกทาด้วยสีทอง มีตำนานเล่าว่าเมืองที่ถูกจารึกไว้เป็นภาษามอญว่า “เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงยังดินแดนแห่งนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทอง 2 ตัวเล่นน้ำอยู่ จึงได้ทรงทำนายว่าในภายภาคหน้าเมืองนี้จะกลายเป็นมหานคร จึงเป็นที่มาของชื่อ “เมืองหงสาวดี” หลังจากนั้นดินแดนที่มีหงส์ทอง 2 ตัวลงเล่นน้ำ ก็ได้กลายเป็นมหานครและเป็นเมืองราชธานีในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ที่ วัดไทยวัฒนาราม ตาก มีพระเจดีย์โกนาวิน ที่ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 มีการออกแบบและก่อสร้างเป็นเจดีย์เก้ายอด อยู่ใกล้กับพระวิหารมหามุนี ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญทาสีทอง ทรงเครื่องมีการสวมฉัตร มีระฆังรอบฉัตร และเสาหงส์ที่เป็นสัญลักษณ์ของศิลปะมอญ มีเจดีย์องค์รอบ 8 ยอด องค์กลางใหญ่ 1 ยอด รวมเป็น 9 ยอด สำหรับวิหารพระพุทธมหามุนี มีการออกแบบและก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านบนหลังคาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลายชั้น ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีการประดับลวดลายต่าง ๆ ตามแบบศิลปะพม่า มีการประดับด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ โดยรอบ ภายในมีการประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่อง ซึ่งมีการจำลองมาจากพระพุทธมหามุนี (พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า) และยังมีพระพุทธรูปลักษณะต่าง ๆ ตามอิทธิพลของศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสักการะ

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาเป็นอาคารชั้นเดียว มีการจัดแสดงความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ โดยมีแบบการจำลองเป็นแผนที่ทวีปต่าง ๆ อีกทั้งยังมีหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยแสดงเหตุการณ์ในช่วงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากโปรดพระมารดา และนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะแบบพม่า ทั้งแบบทรงเครื่องและไม่ได้ทรงเครื่องจำนวนมากอีกด้วย

สำหรับวิหารสีทอง เป็นพระวิหารที่โดดเด่นด้วยศิลปะแบบพม่า มีลวดลายแกะสลักสีทองลงบนพื้นผิวผนังสีแดง ล้อมด้วยกำแพงสีแดง และรูปปั้นลายหงส์สีทอง บริเวณทางเดินมีรูปปั้นสีทองเป็นโลหะสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า บริเวณด้านหลังของวัดมีวิหารเปิดโล่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ ความยาวตลอดทั้งองค์พระนอนประมาณ 40 เมตร รวมถึงการประดิษฐานของเทพทันใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตั้งอยู่ภายในวัด

การเดินทาง: จากตัวอำเภอแม่สอด ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 105 ตรงไปเส้นทางเดียวกับตลาดริมเมย ผ่านสนามบินแม่สอด และโรงเรียนบ้านแม่ตาวไปประมาณ 700 เมตร พบทางแยกขวามือมีป้ายบอกทางไปวัดไทยวัฒนาราม ให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 200 เมตร จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ
เวลาเปิด – ปิด: ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 18.00 น.
ค่าเข้าชม: ฟรี