“วัดมิ่งเมือง” ถนนสุริยพงศ์ จ.น่าน เป็นวัดที่มีเสาหลักเมืองน่านประดิษฐานอยู่ในวัด เรียกกันว่า “เสามิ่งเมือง” สถาปัตยกรรมของศาลาเสาหลักเมือง และ พระอุโบสถมีจุดเด่นที่ลายปูนปั้นอ่อนช้อยงดงาม ตามแบบของช่างเชียงแสน

ที่อยู่ :วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ประเภทที่เที่ยว :วัด
ประเภทกิจกรรม :เที่ยววัดไหว้พระ
ที่จอดรถ :ไม่มี