มาเที่ยวเมืองน่าน เมืองเล็กๆ ที่มีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สุขสงบเรียบง่าย เมืองแห่งวัฒนธรรมมีวัดมากมายหลายแห่ง มาถึงเมืองน่านแล้วควรจะไปที่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่แรก สักการะเสาพระหลัก ประดิษฐ์ศาลจัตุรมุขสีขาวสะอาดตา ลวดลายปูนปั้นศิลปะแบบเชียงแสนที่สวยงาม เสาหลักเมืองเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลัก เป็นรูปพรหมพักตร์ แต่เดิมถูกเรียกว่า “เสามิ่งเมือง” เสาทรงกลม ส่วนหัวเสาเกลาเป็นดอกบัวตูม ฝังไว้กับพื้นที่ดินโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคารครอบแต่อย่างใด สันนิษฐานว่าศาลอาจจะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน เหตุเพราะแต่ก่อนมานั้นเไม่มีคติในการสร้างเสาหลักเมือง กราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่านต่อไป

ที่อยู่ :อำเภอเมือง จังหวัด น่าน
ประเภทที่เที่ยว :วัด
ประเภทกิจกรรม :ชมศิลปะปูนปั้น / ไหว้พระ
ที่จอดรถ :ไม่มี
การเดินทาง :ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ตรงข้ามโรงเรียนราชานุบาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน)