“วัดภูมินทร์” อ.เมืองน่าน เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” ความโดดเด่นของที่นี่คือเป็นวัดที่สร้างเป็นทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศเราค่ะ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน มีประตูไม้สี่ทิศแกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนา ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศหันเบื้องปฤษฏาค์ชนกัน

ที่อยู่ :ตั้งอยู่ที่บ้านภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เบอร์โทรศัพท์ :054 771 897
ประเภทที่เที่ยว :วัด
สถานที่ใกล้เคียง :ใกล้กับพิพิธภัณฑสถาน-แห่งชาติน่าน
ที่จอดรถ :ไม่มี