พุทธศาสนาอยู่คู่กับสังคมชาวไทยมาอย่างยาวนาน มีวัดตั้งอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย มาไกลกันถึงจังหวัดอุบลราชธานี ต้องไม่พลาดที่จะมาชมงามของสถาปัตยกรรม วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำ ที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า แล้วทำไมหอไตรต้องมาอยู่กลางน้ำกันและ ชาวบ้านบอกว่า ไอจากสระน้ำ จะช่วยให้หอไตรนั้นเย็นชุ่มชื่อ สามารถรักษาใบลานและเอกสารสำคัญให้มีอายุยืนนาน ใช้เวลาชมความสวยงามกันซักพัก ก่อนไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง กราบพระเจ้าใหญ่ศรีเมือง พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่คู่วัดมาอย่างยาวนาน 

ที่อยู่ :อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี
ประเภทที่เที่ยว :วัด
ประเภทกิจกรรม :ไหว้พระ สักการะสิ่งบูชา
ที่จอดรถ :มี
การเดินทาง :ใช้ถนนหลวง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี