ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ลานพญาศรีสัตตนาคราช นครพนม เป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวนครพนม ด้วยอนุสาวรีย์ที่มีขนาดใหญ่ทำจากทองเหลือง สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศแด่พญานาคตามความเชื่อแต่เดิมว่า หากได้มีโอกาสเดินทางมาขอพร หรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราช จะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร ถนนสายสำคัญที่ขนานไปกับแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคอีสาน มีน้ำหนักรวมประมาณ 9,000 กิโลกรัม ถูกก่อสร้างเป็นรูปพญานาคขดหางมี 7 เศียร สามารถพ่นน้ำได้ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้างประมาณ 6 เมตร ความสูงรวมฐานประมาณ 16 เมตร โดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ ส่วนหางชี้ไปทางแม่น้ำโขง ที่นี่จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมจากท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม

ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ลานพญาศรีสัตตนาคราช นครพนม ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อและความศรัทธา จากบรรพบุรุษของทั้งชาวไทยและชาวลาวเกี่ยวกับองค์พญานาค ที่คอยดูแลและปกปักษ์รักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขง ต่างมีความเชื่อและผูกพันอยู่กับองค์พญานาค เช่นเดียวกับที่มีความผูกพันในลำน้ำโขง

ลานพญาศรีสัตตนาคราช

สำหรับพญาศรีสัตตนาคราช ตามความเชื่อดังเดิมของชาวท้องถิ่น ที่เชื่อว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สืบสายพันธุ์มาแต่ครั้งพุทธกาล เรียกได้ว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหลาย ลานพญาศรีสัตตนาคราช นครพนม จึงเปรียบเสมือนการสร้างขึ้นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ทางด้านความเชื่อต่อเรื่องพญานาคที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ลานพญาศรีสัตตนาคราช

ลานพญาศรีสัตตนาคราช ตามความเชื่อแต่โบราณถือได้ว่า พญาศรีสัตตนาคราชมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนา จนกลายเป็นความเชื่อและความศรัทธาของชาวนครพนม และคนในจังหวัดอื่นๆ ในปัจจุบัน ที่เดินทางมาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราชเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล จึงทำให้บรรยากาศบริเวณนี้คักคักไปด้วยผู้คน จากทั่วสารทิศทุกวัน ที่ต้องแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ลานพญาศรีสัตตนาคราช

การเดินทางไปลานพญาศรีสัตตนาคราช
โดยรถยนต์ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสถานีขนส่งจังหวัดนครพนม ไปยังลานพญาศรีสัตตนาคราช ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 8 นาที, หากมาจากท่าอากาศยานนครพนม ระยะทางประมาณ 17.7 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
เว็บไซต์: https://www.facebook.com/PhayanagaNKP