เชื่อว่าเพื่อนๆ เคยทานสาหร่าย ทั้งทานแบบสด อบกรอบ ปรุงรส หรือนำมาประกอบอาหารอื่นๆ  แต่เพื่อนๆ ทราบหรือไม่ว่าในประเทศไทยก็มีแหล่งเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีคุณภาพไม่แพ้ต่างประเทศ  นั่นคือ เตา หรือเทา ตามภาษาลาวหรืออีสานหมายถึงสาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่ง  เรียกว่า “สไปโรไจรา”               

เตา หรือ เทา คือสาหร่ายน้ำจืด  เป็นสินค้าทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของตำบลสวนเขื่อน โดยมีแหล่งผลิตอยู่ที่บ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน  เป็นสาหร่ายที่เกิดจากธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำ  ไม่มีการใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆ  สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่น ตำเตา ข้าวเกรียบ ไข่เจียว และยังนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นสบู่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดทุกวัน ยกเว้นวันพระ ซึ่งเป็นความเชื่อของท้องถิ่นจะไม่เก็บสาหร่ายในวันพระ

ที่อยู่ :หมู่ที่ 5 ต. สวนเขื่อน อ.เมือง
ประเภทที่เที่ยว :เชิงอนุรักษ์, สวนสาธารณะ, จุดชมวิว
ประเภทกิจกรรม :ถ่ายรูป,ศึกษาการเลี้ยงเตา