ไปจนทั่วจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ได้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศบ้างแล้ว มุ่งหน้าไปยังด่านช่องเม็ก ผืนแผ่นดินที่ไม่มีแม่น้ำโขงกั้น พี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงปะปนกันจนแทบแยกไม่ออก หากจะไปเที่ยวตลาดท่าเต่า ฝั่งสปป.ลาว มาถึงแล้วต้องไปทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่สถานทีขนส่งใกล้จุดตรวจคนเข้าเมืองก่อน แต่ถ้ามีหนังสือเดินทางก็สามารถข้ามแดนได้เลย จ่ายค่าผ่านแดน ผ่านตม.แล้ว ขอตัวไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวลาวก่อน สบายดี

ที่อยู่ :แก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ประเภทที่เที่ยว :ตลาด-ตลาดนัด
วันทำการ :เปิดบริการทุกวัน
เวลาทำการ :08.00-18.00
การเดินทาง :จากตัวเมืองประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 เป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่มีถนนเชื่อมต่อสู่แขวงจำปาสักอื่นๆ :ค่าผ่านแดนคนละ 30 บาท สำหรับเด็กไม่เสีย แต่ต้องแจ้งชื่อว่าเป็นผู้ติดตามลงในบัตรผ่านแดน(ชั่วคราว)