ศูนย์ศึกษาเรียนรู้สิรินาถราชินี ระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า- คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทา...

นนทบุรี

  • เข้าชม : 911
  • เข้าชม : 1,297

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top