เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ ที่นี่จะจำลองถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในปลายยุคสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงประกาศให้มีการเลิกทาส ทรงออก &ldq...

ยะลา

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top