เจดีย์พุทธคยาจำลอง กาญจนบุรี

เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์ที่มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย มีลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเ...

สุราษฎร์ธานี

 • เข้าชม : 1,148
 • เข้าชม : 1,804
 • เข้าชม : 1,556
 • เข้าชม : 1,867
 • เข้าชม : 2,161
 • เข้าชม : 2,571
 • เข้าชม : 1,337
 • เข้าชม : 1,613
 • เข้าชม : 6,294
 • เข้าชม : 2,555
 • เข้าชม : 1,498

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top