ตลาดน้ำกลางป่าบนน้ำตก! ที่ตลาดน้ำกวางโจว!!

ตลาดน้ำกลางป่า บนน้ำตก!! ตลาดที่คนในชุมชน ช่วยกันพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมโทรมพัฒนาทำตามแนวพระราชดำริ ทำให้ผืนป่าและแหล่งน้ำกลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะ จนตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเท่ของ อ.หนองหญ้า...

กระบี่

 • เข้าชม : 967
 • เข้าชม : 1,181
 • เข้าชม : 1,213
 • เข้าชม : 1,105
 • เข้าชม : 608
 • เข้าชม : 550
 • เข้าชม : 2,120
 • เข้าชม : 1,840
 • เข้าชม : 909
 • เข้าชม : 3,049
 • เข้าชม : 941
 • เข้าชม : 1,378

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top