เจดีย์พุทธคยาจำลอง กาญจนบุรี

เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์ที่มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย มีลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเ...

นครศรีธรรมราช

  • เข้าชม : 2,469
  • เข้าชม : 1,169
  • เข้าชม : 737
  • เข้าชม : 734
  • เข้าชม : 741
  • เข้าชม : 567
  • เข้าชม : 476
  • เข้าชม : 598
  • เข้าชม : 1,964
  • เข้าชม : 7,452

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top