ศูนย์ศึกษาเรียนรู้สิรินาถราชินี ระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า- คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทา...

สุโขทัย

  • เข้าชม : 1,983
  • เข้าชม : 3,099
  • เข้าชม : 1,580
  • เข้าชม : 7,095
  • เข้าชม : 1,869
  • เข้าชม : 1,073
  • เข้าชม : 973
  • เข้าชม : 1,160
  • เข้าชม : 1,275

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top