ตลาดน้ำกลางป่าบนน้ำตก! ที่ตลาดน้ำกวางโจว!!

ตลาดน้ำกลางป่า บนน้ำตก!! ตลาดที่คนในชุมชน ช่วยกันพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมโทรมพัฒนาทำตามแนวพระราชดำริ ทำให้ผืนป่าและแหล่งน้ำกลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะ จนตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเท่ของ อ.หนองหญ้า...

อุทัยธานี

 • เข้าชม : 1,001
 • เข้าชม : 903
 • เข้าชม : 4,454
 • เข้าชม : 1,874
 • เข้าชม : 864
 • เข้าชม : 1,689
 • เข้าชม : 767
 • เข้าชม : 3,502
 • เข้าชม : 1,188
 • เข้าชม : 841
 • เข้าชม : 1,057
 • เข้าชม : 3,310

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top