วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เมืองลับแล

ระหว่างทางไปยังเมืองลับแล ต้องผ่านวัดสำคัญของเมืองคือวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง น่าแปลกใจที่วัดนี่ไม่มีกำแพงใหญ่ๆ มีเพียงกำแพงแก้วเล็กๆ กั้นศาสนสถานนี้ไว้เท่านั้น เดินลอดซุ้มประตูกำแพงแก้วแล้วจะพบวิหาร อุโ...

แพร่

 • เข้าชม : 499
 • เข้าชม : 889
 • เข้าชม : 40
 • เข้าชม : 92
 • เข้าชม : 633
 • เข้าชม : 705
 • เข้าชม : 1,350
 • เข้าชม : 948
 • เข้าชม : 984
 • เข้าชม : 2,684
 • เข้าชม : 977
 • เข้าชม : 2,458

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top