ศูนย์ศึกษาเรียนรู้สิรินาถราชินี ระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า- คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทา...

เชียงใหม่

 • เข้าชม : 277
 • เข้าชม : 98
 • เข้าชม : 152
 • เข้าชม : 102
 • เข้าชม : 81
 • เข้าชม : 67
 • เข้าชม : 120
 • เข้าชม : 148
 • เข้าชม : 96
 • เข้าชม : 1,697
 • เข้าชม : 805
 • เข้าชม : 482

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top