วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เมืองลับแล

ระหว่างทางไปยังเมืองลับแล ต้องผ่านวัดสำคัญของเมืองคือวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง น่าแปลกใจที่วัดนี่ไม่มีกำแพงใหญ่ๆ มีเพียงกำแพงแก้วเล็กๆ กั้นศาสนสถานนี้ไว้เท่านั้น เดินลอดซุ้มประตูกำแพงแก้วแล้วจะพบวิหาร อุโ...

สกลนคร

 • เข้าชม : 2,796
 • เข้าชม : 1,110
 • เข้าชม : 891
 • เข้าชม : 936
 • เข้าชม : 1,764
 • เข้าชม : 1,200
 • เข้าชม : 2,678
 • เข้าชม : 908
 • เข้าชม : 1,500
 • เข้าชม : 1,703
 • เข้าชม : 1,757
 • เข้าชม : 1,140

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top