ตลาดน้ำกลางป่าบนน้ำตก! ที่ตลาดน้ำกวางโจว!!

ตลาดน้ำกลางป่า บนน้ำตก!! ตลาดที่คนในชุมชน ช่วยกันพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมโทรมพัฒนาทำตามแนวพระราชดำริ ทำให้ผืนป่าและแหล่งน้ำกลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะ จนตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเท่ของ อ.หนองหญ้า...

กาฬสินธุ์

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top