ตลาดน้ำกลางป่าบนน้ำตก! ที่ตลาดน้ำกวางโจว!!

ตลาดน้ำกลางป่า บนน้ำตก!! ตลาดที่คนในชุมชน ช่วยกันพลิกฟื้นพื้นป่าที่เสื่อมโทรมพัฒนาทำตามแนวพระราชดำริ ทำให้ผืนป่าและแหล่งน้ำกลับมาสวยงามอีกครั้งค่ะ จนตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเท่ของ อ.หนองหญ้า...

ร้อยเอ็ด

  • เข้าชม : 1,762
  • เข้าชม : 1,855
  • เข้าชม : 1,161
  • เข้าชม : 2,033
  • เข้าชม : 1,382
  • เข้าชม : 506
  • เข้าชม : 144
  • เข้าชม : 1,972

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top