ล่องแพ ไปชมเมืองบาดาลที่วัดจมน้ำ

“วัดจมน้ำหรือวัดใต้น้ำเมืองบาดาล” คือวัดวังก์วิเวการามเดิม อยู่ในอำเภอสังขละบุรี ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็น Unseen Thailand เพราะมีความแปลกมากตรงที่มีซากโบราณสถานจม...

หนองคาย

 • เข้าชม : 2,424
 • เข้าชม : 2,080
 • เข้าชม : 807
 • เข้าชม : 1,255
 • เข้าชม : 736
 • เข้าชม : 727
 • เข้าชม : 832
 • เข้าชม : 1,612
 • เข้าชม : 1,130
 • เข้าชม : 685
 • เข้าชม : 1,009
 • เข้าชม : 1,259

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top