เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124

เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เป็นเมืองโบราณ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ ที่นี่จะจำลองถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในปลายยุคสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงประกาศให้มีการเลิกทาส ทรงออก &ldq...

เลย

 • เข้าชม : 1,832
 • เข้าชม : 909
 • เข้าชม : 1,413
 • เข้าชม : 1,689
 • เข้าชม : 1,044
 • เข้าชม : 1,322
 • เข้าชม : 936
 • เข้าชม : 1,393
 • เข้าชม : 1,687
 • เข้าชม : 946
 • เข้าชม : 2,148
 • เข้าชม : 1,046

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top