เจดีย์พุทธคยาจำลอง กาญจนบุรี

เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์ที่มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย มีลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเ...

อุดรธานี

 • เข้าชม : 1,294
 • เข้าชม : 2,395
 • เข้าชม : 741
 • เข้าชม : 1,726
 • เข้าชม : 1,249
 • เข้าชม : 1,140
 • เข้าชม : 838
 • เข้าชม : 3,512
 • เข้าชม : 2,402
 • เข้าชม : 2,576
 • เข้าชม : 1,489
 • เข้าชม : 1,428

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top