ชุมชนทอผ้าบ้านนาทะเล จ.อุตรดิตถ์

ที่นี่เราสามารถแวะเวียนมาชมวิถีชีวิตชาวบ้านในการทอผ้าและจักรสานได้ จากบรรดาคุณลุงคุณป้า ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทอผ้าแบบโบราณของเมืองลับแล ซึ่งปัจจุบันผ้าทอฝีมือดีหาชมได้ยากมากแล้ว ใครที่แว...

ตราด

 • เข้าชม : 1,086
 • เข้าชม : 2,173
 • เข้าชม : 1,973
 • เข้าชม : 1,712
 • เข้าชม : 2,637
 • เข้าชม : 1,760
 • เข้าชม : 1,359
 • เข้าชม : 3,086
 • เข้าชม : 2,214
 • เข้าชม : 987
 • เข้าชม : 1,458
 • เข้าชม : 1,543

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top