อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์

มาถึงเมืองลับแลทั้งที นอกจากประตูเมืองลับแลแล้ว ในตัวเมืองยังมีอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ บุคคลสำคัญของเมืองลับแล เดิมชื่อ ทองอิน เป็นนายอากรสุรา เชื้อสายจีน แต่ด้วยความรักในท้องถิ่นจึงพัฒนาเมืองลับแลมาโด...

ชลบุรี

 • เข้าชม : 146
 • เข้าชม : 170
 • เข้าชม : 266
 • เข้าชม : 365
 • เข้าชม : 203
 • เข้าชม : 241
 • เข้าชม : 258
 • เข้าชม : 688
 • เข้าชม : 517
 • เข้าชม : 744
 • เข้าชม : 1,006
 • เข้าชม : 581

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top