อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์

มาถึงเมืองลับแลทั้งที นอกจากประตูเมืองลับแลแล้ว ในตัวเมืองยังมีอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ บุคคลสำคัญของเมืองลับแล เดิมชื่อ ทองอิน เป็นนายอากรสุรา เชื้อสายจีน แต่ด้วยความรักในท้องถิ่นจึงพัฒนาเมืองลับแลมาโด...

สิงห์บุรี

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top