อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์

มาถึงเมืองลับแลทั้งที นอกจากประตูเมืองลับแลแล้ว ในตัวเมืองยังมีอนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ บุคคลสำคัญของเมืองลับแล เดิมชื่อ ทองอิน เป็นนายอากรสุรา เชื้อสายจีน แต่ด้วยความรักในท้องถิ่นจึงพัฒนาเมืองลับแลมาโด...

อ่างทอง

  • เข้าชม : 1,201
  • เข้าชม : 2,215
  • เข้าชม : 1,003
  • เข้าชม : 754
  • เข้าชม : 1,952
  • เข้าชม : 1,179
  • เข้าชม : 1,109

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top