เจดีย์พุทธคยาจำลอง กาญจนบุรี

เจดีย์พุทธคยา เป็นเจดีย์ที่มีขนาดเล็กกว่าเจดีย์พุทธคยาองค์จริงที่อินเดีย มีลักษณะฐานเป็นทรงเหลี่ยมจัตุรัส ด้านหน้าเจดีย์มีรูปปั้นสิงห์ที่เป็นศิลปะแบบมอญ 2 ตัว ยืนเฝ้าบันไดทางขึ้นที่ทอดยาวพาขึ้นสู่ตัวเ...

  • เข้าชม : 883
  • เข้าชม : 628

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top