ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ศาลหลักเมืองแห่งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรี เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหารก่อน...

เที่ยวทั่วไทย

  • เข้าชม : 486
  • เข้าชม : 430
  • เข้าชม : 510
  • เข้าชม : 709
  • เข้าชม : 22
  • เข้าชม : 656

Copyright © 2015 Welovetogo.com All rights reserved.

Top